boxnovel, ข่าวหวย, เว็บแทงหวย

พาเที่ยว 3 วัดหลวงพ่อโต จาก 3 จังหวัด

วัดหลวงพ่อโต มีหลายวัดทั่วประเทศไทย วันนี้ หวยสด เราจึงจะขอพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยววัด หลวงพ่อโต 3 วัด จาก 3 จังหวัด ซึ่งแต่ละวัดล้วนมีความสวยงาม แตกต่างกันไป โดยวัด หลวงพ่อโตทั้ง 3 แห่งนี้ จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น เราไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

พาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหลวงพ่อโต

วัด หลวงพ่อโต หรือ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ

วัดบางพลีใหญ่ใน หรือชื่อเดิมว่า วัดพลับพลาไชยชนะสงคราม ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ รำลึกถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ที่ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ วัดแห่งนี้ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัย เบิกเนตร ขัดสมาธิ องค์สีทองอร่าม ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ สักการะ ขอพร หลวงพ่อโต ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เพราะ เชื่อว่าท่านสามารถขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ และสามารถปกป้อง คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงได้อีกด้วย โดยทางวัดเปิดให้เข้าสักการะหลวงพ่อโต ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

วัดหลวงพ่อโต

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/G5GaBgyWqrkR

วัด หลวงพ่อโต สีคิ้ว หรือ วัดสรพงศ์ จังหวัดนครราชสีมา

วัด หลวงพ่อโต หรือ วัดโนนกุ่ม ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ผู้ที่ก่อสร้างวัด คือ คุณสรพงศ์ ชาตรี และ คุณดวงเดือน จิไธสงค์ ภายใต้การดำเนินการ ของมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ทำให้มีผู้คนนิยมเรียกวัดแห่งนี้ในอีกชื่อว่า วัดสรพงศ์ วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่น คือ รูปหล่อหลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) ซึ่งเป็นรูปหล่อทองเหลือง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย มีหน้าตักกว้าง 8 เมตร 1 นิ้ว มีความสูง 13 เมตร และ มีน้ำหนักถึง 61 ตันถือได้ว่า เป็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในไทย โดยทางวัดเปิดให้เข้าสักการะหลวงพ่อโต ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.

วัดหลวงพ่อโต

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/1nJajB7VgpBq

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองสวนพลู จังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ และ วัดสำคัญของอยุธยา ภายในวัดมีพระศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางมารวิชัย นั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 19 เมตร ลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวจีนในการเคารพนับถือหลวงพ่อโตเป็นอย่างมาก โดยจะเรียกกันเป็นภาษาจีนว่า ซำปอกง โดยทางวัดเปิดให้เข้าสักการะหลวงพ่อโต ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

วัดหลวงพ่อโต

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/8GnXkaRLprK

สำหรับวัดหลวงพ่อโต ที่เรานำมาฝาก ทั้ง 3 วัด ได้แก่ วัด หลวงพ่อโต หรือ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ วัด หลวงพ่อโต สีคิ้ว หรือ วัดสรพงศ์ จังหวัดนครราชสีมา และ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทั้ง 3 วัด ล้วนเป็นวัดสวยของจังหวัดนั้น ๆ หากใครมีโอกาส หรือ สะดวกเดินทางไปที่วัด หลวงพ่อโตที่วัดใด ก็หาโอกาสไปสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคล กันสักครั้งในชีวิตนะคะ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

บทความ
admin

พาเที่ยว 3 วัดหลวงพ่อโต จาก 3 จังหวัด

วัดหลวงพ่อโต มีหลายวัดทั่วประเทศไทย วันนี้ หวยสด เราจึงจะขอพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยววัด หลวงพ่อโต 3 วัด จาก 3 จังหวัด ซึ่งแต่ละวัดล้วนมีความสวยงาม แตกต่างกั